Bezpieczeństwo plików to podstawa

Decydując się na publikowanie książek w wersji elektronicznej wydawcy chcą mieć maksiumu pewności, że ich pliki są dobrze zabezpieczone i nie będą udostępniane osobom nieuprawnionym. Zgodnie z obecnymi przepisami zakupione ebooki zabezpieczone watermarkiem można drukować, kopiować użytkować w granicach tzw. użytku osobistego, który umożliwia osobie prywatnej korzystanie z utworu bez konieczności uzyskania zgody autora. Oznacza to, iż ebooka możemy używać właściwie tak samo jak książkę papierową. Musimy jednak pamiętać, że działania podejmowane w związku z książką nie mogą łamać praw autorskich. Korzystanie z ebooka powinno odbywać się zawsze w granicach uzyskanej przez Klienta licencji. Zazwyczaj wynika to z treści regulaminu sklepu internetowego, w którym kupowany jest dany ebook. Nie możemy zatem kupionych treści elektronicznych wykorzystywać do celów sprzecznych z uzyskaną licencją (np. komercyjnych), zamieszczać ich bez pozwolenia wydawcy na różnych portalach, powielać czy sprzedawać. Każdy ebook i audiobook zabezpieczony jest watermarkiem, czyli unikalnym kluczem charakteryzującym osobę, która kupiła produkt w danym sklepie. Jeżeli książka zostanie zamieszczona w Internecie, wówczas odpowiedzialność za nielegalne rozpowszechnianie może ponosić osoba, do której przypisany jest watermark.

Czyszczenie Internetu - oferta Legal24 i Virtualo

Aby jeszcze skuteczniej chronić prawa autorskie Virtualo wraz z firmą Legal24, specjalizującą się w monitoringu Internetu pod kątem nielegalnych wpisów i bezprawnego udostępniania treści objętych prawami autorskimi, przygotowały wspólną ofertę czyszczenia Internetu adresowaną do wydawców. W ramach usługi na zlecenie wydawców prowadzone będą działania zmierzające do usunięcia z Internetu nielegalnie udostępnionych ebooków, co znacząco wpłynie na zmniejszenie skali naruszeń praw autorskich wydawców korzystających z powyższej usługi. Wydawcy będą mieli do wyboru trzy warianty usługi: Pakiet Podstawowy, Pakiet Monitoring i Usuwanie oraz Pakiet Monitoring - Dedykowany Pracownik.

Kontakt

Wydawców zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: +48 22 461 08 87.

Współpracują z nami